Garis Panduan

Garis Panduan Pelancongan dan Lawatan ke Masjid

Garis panduan pada kalangan para pelancong Muslim dan bukan Muslim dari dalam dan luar negara. Garis panduan ini supaya aktiviti ini tidak menjadi isu negatif di kalangan masyarakat yang beranggapan kedatangan pelancong terutama bukan Muslim boleh menjejaskan kesucian masjid yang menjadi rumah Allah.

  Muat turun
Garis Panduan Pengurusan Bayaran Imbuhan Bulanan Imam Masjid Kariah Seluruh Negara 2011

Garis panduan untuk memudahkan pengurusan bayaran bulanan kepada imam Masjid Kariah di seluruh negara serta pengurusan kewangan yang berkaitan dengan perakaunan dan pengauditan yang berkaitan dengan bayaran imbuhan imam.


Panduan Pengurusan Kewangan Masjid

Garis panduan ini merujuk kepada dana masjid yang terkumpul hasil dari pelbagai sumber seperti derma individu atau organisasi kedalam akaun bank atas nama masjid, atau derma yang dimasukkan ke dalam tabung yang disediakan di masjid/surau, tabung jumaat, wakaf tunai, pungutan derma sempena hari raya, tabung bergerak, sumbangan kerajaan, hasil sewaan dan sebagainya yang dimasukkan kedalam akaun masjid.


Permohonan Imam Baru Seluruh Negara

Borang permohonan Imam baru seluruh negara.


Permohonan Imam Tambahan Seluruh Negara

Borang permohonan Imam Tambahan seluruh negara.


Permohonan Imam Ganti Seluruh Negara

Borang permohonan Imam Ganti seluruh negara.
Daripada Abi Qatadah RA, bahawa Nabi Muhammad SAW melarang bernafas didalam cawan (bekas minuman). (Hadith Riwayat al-Bukhari dan Muslim).