SISMIM

Sistem Maklumat Imam dan Masjid

SISMIM merupakan sistem pengurusan maklumat masjid, surau, takmir dan kakitangan yang digunapakai oleh 14 buah negeri di Malaysia.