Garis Panduan

Panduan Pengurusan Kewangan Masjid

Garis panduan ini merujuk kepada dana masjid yang terkumpul hasil dari pelbagai sumber seperti derma individu atau organisasi kedalam akaun bank atas nama masjid, atau derma yang dimasukkan ke dalam tabung yang disediakan di masjid/surau, tabung jumaat, wakaf tunai, pungutan derma sempena hari raya, tabung bergerak, sumbangan kerajaan, hasil sewaan dan sebagainya yang dimasukkan kedalam akaun masjid.


Permohonan Imam Baru Seluruh Negara

Borang permohonan Imam baru seluruh negara.


Permohonan Imam Tambahan Seluruh Negara

Borang permohonan Imam Tambahan seluruh negara.


Permohonan Imam Ganti Seluruh Negara

Borang permohonan Imam Ganti seluruh negara.


Garis Panduan Penyelarasan Pengurusan Kewangan Masjid Dan Surau Seluruh Malaysia

Garis Panduan Penyelarasan Pengurusan Kewangan Masjid Dan Surau Seluruh Malaysia

  Muat turun


Daripada Abi Qatadah RA, bahawa Nabi Muhammad SAW melarang bernafas didalam cawan (bekas minuman). (Hadith Riwayat al-Bukhari dan Muslim).