MOHD.ISMAIL BIN MUSTARI
TAJUK: manusia dan kehidupan
Deskripsi: Mathalai Badrain
Keterangan: menekan keberishan jiwa dan hati yang perlu ada pada setiap insan muslim
Masjid: MASJID AL FALAH
Negeri: PERAK
Surau: SURAU BABUS SALAM
Bidang Ilmu: Tasawwuf
Kitab Rujukan: hidayatul salikini
Nama Penyampai: MOHD.ISMAIL BIN MUSTARI
Catatan: muslimin dan muslimah
Lokasi: dewan solat utama masjid/surau
Hubungi: Biro Dakwah Masjid/Suraui
Hari: Isnin
Minggu ke: (minggu ke 2 )
Masa Mula: 7:30pm
Masa Tamat: 9:00pm
mPORTAL NEGERI
PAUTAN
PERKHIDMATAN LAIN
KRITERIA PENARAFAN MASJID


Statistik