Garis Panduan

Garis panduan pada kalangan para pelancong Muslim dan bukan Muslim dari dalam dan luar negara. Garis panduan ini supaya aktiviti ini tidak menjadi isu negatif di kalangan masyarakat yang beranggapan kedatangan pelancong terutama bukan Muslim boleh menjejaskan kesucian masjid yang menjadi rumah Allah.

Garis panduan ini merujuk kepada dana masjid yang terkumpul hasil dari pelbagai sumber seperti derma individu atau organisasi kedalam akaun bank atas nama masjid, atau derma yang dimasukkan ke dalam tabung yang disediakan di masjid/surau, tabung jumaat, wakaf tunai, pungutan derma sempena hari raya, tabung bergerak, sumbangan kerajaan, hasil sewaan dan sebagainya yang dimasukkan kedalam akaun masjid.